วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

รายการแข่งขัน
1.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
   กิจกรรม การสร้าง Webpage ด้วยชุดพัฒนาเว็บสำเร็จรูปประเภท CMS
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
   กิจกรรม วงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก  รำวงมาตรฐาน นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ นาฏศิลป์ไทยประยุกต์  การแสดงมายากล เล่าเรื่องตลก
                  การแสดงตลก ละครโรงเล็ก


ċ
ไม่ทราบผู้ใช้,
28 พ.ย. 2552 18:08
Comments