โรงเรียนกีฬาอุบลราชธานี

 
รายการแข่งขัน
1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
    กิจกรรม  กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(Youth Counselor : YC) 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
    กิจกรรม  แอโรบิกชาย แอโรบิกหญิง
ดาวน์โหลดตารางการแข่งขัน


Comments