โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล

รายการแข่งขัน


1.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
         กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว หุ่นยนต์สำรวจดาวนพเคราะห์ หุ่นยนต์ไตรกีฬา

2. กิจกรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
         กิจกรรม วงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง)ระดับประถมศึกษา  วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข


Comments