กศน.ภาค

รายการแข่งขัน
1.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     กิจกรรม การผูกเงื่อนและการเก็บเชือก  การใช้เข็มทิศเพื่อหาเป้าหมาย  การสร้างแบบจำลอง (Model)  การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ

Comments